Wat als we van grondstoffen en bouwstenen méér kunnen maken?

Geef jouw site in handen van onze gepassioneerde onderzoekers en architecten en we maken er een toplocatie van, een architecturale landmark voor de regio.

Meteen met de juiste mensen rond de tafel

In de eerste fase van elk project zetten we de juiste mensen rond de tafel. We betrekken intern en engageren extern de specialisten die nodig zijn om uw gebouw in ere te herstellen. Die van een project een nalatenschap maken. Van bij het begin kijken we naar het geheel en naar de toekomst. Met alle facetten die daar deel van uitmaken.

Bekijk onze cases

Wie investeert,
verwacht return

Die return kan puur economisch zijn maar daar hoeft het niet te stoppen. Wat als we een rendement op lange termijn kunnen koppelen aan maatschappelijke relevantie, een nieuwe definitie en het hebben van impact? We kiezen voor rendement op verschillende terreinen en dat onderscheidt ons. Het maakt ons beter, anders, verrassender.

Relevante projecten

Monument Den Lombaert


BRUGGE

Meerdere scenario-onderzoeken naar o.m. (co)wonen, (co)werken en (gasten)verblijven leidden ertoe dat het de families zelf zijn die het monument voor hoofdzakelijk privé-gebruik zullen toe-eigenen. 

Groeiend bedrijf verhuist


ROESELARE

Omwille van de verhuis van actviteiten werkt bow op de oude locatie een vernieuwend concept uit. Een mix van ondernemen en onderwijs in een klimaatadaptatief project.

Productiesite herbestemd


GULLEGEM

Dit vrijgekomen vervuilde fabrieksterrein van ca. 3ha wordt ontpit en omgevormd naar nieuw werk- en woongebied met een stukje voor de mens ontoegankelijk groengebied.

Kies voor een duurzame, relevante en rendabele toekomst

Herbestemmingsspecialist bow kiest voor projecten die generaties overstijgen. Die namen relevant houden. Die binnen een halve eeuw nog altijd ‘mee met hun tijd’ genoemd zullen worden.